Juridisk information om ansvar

Juridisk information om ansvar / ansvarsfriskrivning: Klingbergs Spas & Living AB strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell. Ändå kan fel och oklarheter inte helt uteslutas. Klingbergs Spas & Living AB tar därför inget ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den angivna informationen.

Klingbergs Spas & Living AB ansvarar inte för materiella eller immateriella skador orsakade direkt eller indirekt av användning eller icke-användning av informationen eller av felaktig och ofullständig information, såvida det inte kan bevisas att det är avsiktligt eller grovt försumligt. Klingbergs Spas & Living AB förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller radera delar av webbplatsen eller hela webbplatsen utan föregående meddelande eller tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen. Ansvaret för ”tredje parts innehåll” som tillhandahålls till exempel genom direkta eller indirekta länkar till andra leverantörer kräver bland annat ingående kunskap om det olagliga eller straffbara innehållet. ”Externt innehåll” markeras på rätt sätt.

Klingbergs Spas & Living AB har inget inflytande på ”tredje parts innehåll” och använder inte detta innehåll som sitt eget. Klingbergs Spas & Livning AB ansvarar inte för olagligt eller stötande innehåll på webbplatser för tredjepartsleverantörer vars webbplats är länkad till. Om olagligt eller stötande innehåll finns på länkade sidor från andra leverantörer, frånsäger Klingbergs Spas & Living AB sig uttryckligen från detta innehåll.

Juridisk information om upphovsrätt: Användningen av dessa i alla typer av tredjepartspublikationer kräver förhandsgodkännande av Klingbergs Spas & Living AB. Layouten på hemsidan, den grafik som används och det andra innehållet på Softubspas-webbplatsen är skyddad av upphovsrätt.