Garanti

SOFTUB LÄMNAR FÖLJANDE GARANTIER:

  • 2 års garanti.*
  • garantin gäller hela badet, både komponent och Liner.
  • Garantin för linern kan utökas till 5 år genom att hela tiden använda Softub´s eget Softcare Water kit för vattenskötsel.**
 
*För att garantin skall gälla måste kunden måste kunden ha skickat in serienummer på både bad och pump till info@softubspas.se inom en månad från mottagande av badet.
 
**För att den förlängda garantin skall gälla måste kunden ha förbrukat motsvarande 1 paket Softcare water kit per 6 månader sedan inköpet av sin Softub, bevisbördan ligger hos kunden.

Fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts. Alla garantier/reklamationer förutsätter att våra instruktioner och skötselanvisningar följts.

Ovan garanti gäller för spabad som används för privat bruk.

Garantin omfattar inte:

  • Arbetskostnader
  • Stilleståndsersättning
  • Normala förslitningsdetaljer såsom packningar och filter 
  • Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund av åska och andra yttre orsaker.
  • Skador eller missfärgningar orsakade av obalanserat vatten, t ex av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.
  • Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.
  • Skador som uppstått på grund av stora snölaster eller hårda vindar.

Konsumentköplagen gäller alltid

Enligt konsumentköplagen har du tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den.

Se Återbetalning & Returer för vad som gäller vid Force Majeure.