Återbetalnings- och returpolicy

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du tagit emot varan. En returnerad vara ersätts fullt förutsatt att varan är i oskadat skick. Du har även 14 dagars bytesrätt som löper från den dag du mottagit din beställning. Varan får vara funktionstestad, men inte ha använts. Varan skall återsändas i sin originalförpackning. Om varan återsänds i annan förpackning/emballage har Klingbergs Spas & Living AB rätt att göra ett returavdrag om 20% på varans värde. För att utöva din ångerrätt måste du kontakta Klingbergs Spas & Living Ab på Telefon: +46 8 776 21 11, info@klingbergs-spas.se,  info@softubspas.se Informera oss om ditt beslut att säga upp kontraktet genom ett tydligt uttalande ( som skickas per e-post). För att uppfylla avbeställnings kraven räcker det för dig att skicka ditt meddelande angående din avbokningsrätt innan avbokning perioden löper ut.

Återbetalning

Återbetalning sker inom 14 dagar till samma betalsätt som du betalt din order med. Administrationen av returen utförs av Klingbergs Spas & Living AB. info@klingbergs-spas.se

Retur

Du måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Varorna kommer att hämtas av Klingbergs Spas & Livning AB eller av ett speditionsföretag som vi anser vara lämpligt. De direkta transport- och speditions kostnaderna för retur leveransen i beloppet upp till 4950,00 SEK debiteras av oss. Kunden ansvarar endast för eventuella värde förluster på varorna om denna värdeförlust beror på hantering som inte är nödvändig för att kontrollera kvaliteten, egenskaperna och funktionaliteten hos varorna. När hygienprodukter tas i bruk måste kemisk rengöring utföras från vår sida för att kunna återföra produkten på marknaden. Vi fakturerar dessa kostnader (upp till 3950,00 SEK).

Undantag

Ångerrätten existerar inte för avtal om leverans av varor som inte finns i Klingbergs Spas & Living AB standardsortiment och som således tillverkats specifikt för konsumenten eller blivit anpassat till konsumentens personliga behov.

Force Majeure

Klingbergs Spas & Livning AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Softub Inc. eller Klingbergs Spas & Living AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele- /dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Klingbergs Spas & Livning AB dig dels i början samt i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Klingbergs Spas & Livning AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.